Gemeente Gemeente Kinrooi

Carnaval

Tradities zijn er om in ere gehouden te worden, zeker als het plezante zijn. Op 11 november wordt ieder jaar het startschot gegeven voor het nieuwe carnavalseizoen. De jaarlijkse carnavalstoeten zullen opnieuw een heleboel gezonde gekte naar onze gemeente brengen.

Om deze stoeten in goede banen te leiden, heeft het gemeentebestuur een stoetreglement opgesteld. Wie de regels niet naleeft, kan door de organiserende vereniging meteen uit de stoet worden gezet. Het is verboden om tijdens alle carnavalstoeten en andere openbare manifestaties confetti, computerconfetti, spuitbussen met kleur- en scheerschuim, kleurhaarlak, schoensmeer, zaagmeel, houtsnippers en enig andeer middel dat kwetsuren en/of schade kan veroorzaken aan personen en/of goederen, op de openbare weg of in andere openbare inrichtingen te gebruiken. Het geluidsniveau dat uit de luidsprekers komt, is gelimiteerd. Let ook op de aard van de muziek tijdens de carnavalstoet.

Op volgende plaatsen en data kan u naar de stoet van de desbetreffende vereniging:
- Ophoven - De Zweitsökskes - zaterdag 2 maart 2019
- Kinrooi - De Rabbedabbers - zondag 3 maart 2019    
- Molenbeersel - De Gaaplepels - maandag 4 maart 2019
- Kessenich - De Kèsinger Ertesjietes - zondag 10 maart 2019

Volgens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens en de omzendbrief van 22 januari 2009 hebben deelnemers aan carnavalstoeten een gemeentelijke machtiging nodig voor de weg heen en terug tussen de vaste standplaats van het voertuig en de plaats van de folkloristische manifestatie. Het gaat hier om gemeenteoverschrijdende trajecten. Deze machtiging is ook nodig indien u de wagen huurt/aankoopt buiten de gemeentegrenzen.