Gemeente Gemeente Kinrooi

Belasting op kampeerterreinen

De belasting bedraagt 50 euro per plaats op een kampeerterrein. De belasting is verschuldigd door de exploitanten van de kampeerterreinen. Zij dienen hiervoor een aangifteformulier in te vullen dat hun toegestuurd wordt. Het belastingreglement kan u hieronder bekijken.