Gemeente Gemeente Kinrooi

B 966/F - belasting op de tweede verblijven

Voor elk tweede verblijf bedraagt de belasting 1.000 euro per jaar. Onder een tweede verblijf wordt elke private woongelegenheid verstaan waarvan de persoon die er kan wonen, voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters van onze gemeente. Het volledige belastingreglement inzake tweede verblijven werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 december 2019 en op 18 december 2019 hier gepubliceerd. U kan het hieronder bekijken.

Afhandeling

Het aangifteformulier voor deze belasting kan zonder afspraak afgegeven worden aan de snelbalie in het gemeentehuis.