Gemeente Gemeente Kinrooi

Belasting op de tweede verblijven

Voor elk tweede verblijf bedraagt de belasting 350 euro per jaar. Onder een tweede verblijf wordt elke private woongelegenheid verstaan waarvan de persoon die er kan wonen, voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters van onze gemeente. Het volledige belastingreglement inzake tweede verblijven vindt u hieronder.

Afhandeling

Het aangifteformulier voor deze belasting kan zonder afspraak afgegeven worden aan de snelbalie in het gemeentehuis.