Gemeente Gemeente Kinrooi

Belasting directe grindheffing

Het tarief per ton afgevoerde kiezel of zand bedraagt 1,0040 euro. Deze belasting is verschuldigd door de exploitanten van open groeven die gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente Kinrooi. De belastingplichtigen dienen hiertoe halfjaarlijks een aangifte bij het gemeentebestuur in te dienen. De desbetreffende bedrijven krijgen de aanvraagformulieren toegestuurd. Hieronder kan u het belastingreglement voor directe grindheffing terugvinden.