Gemeente Gemeente Kinrooi

Voorlopig rijbewijs

Maak een afspraak
Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het is een toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

  • voorlopig rijbewijs mét begeleider: 36 maanden geldig
  • voorlopig rijbewijs zonder begeleider: 18 maanden geldig

Sinds enkele jaren zijn ook deze documenten in bankkaartmodel waardoor het voor de gemeente niet mogelijk is om ze onmiddellijk af te leveren. De levertijd is vier werkdagen.

Voorwaarden

  • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
  • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken
  • U bent de laatste 3 jaar geen houder geweest van een voorlopig rijbewijs met dezelfde categorie

Hoe aanvragen

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister. De aanvraag dient op afspraak te gebeuren. Het voorlopig rijbewijs nadien afhalen kan via de snelbalie door de houder zelf of door iemand die een volmacht daarvoor heeft.

Kostprijs

25 euro

Wat meebrengen

  • uw code voor de gemaakte afspraak (twee letters en twee cijfers)
  • e-ID (elektronische identiteitskaart)
  • aanvraag om een voorlopig rijbewijs, een officieel formulier dat u op het examencentrum, bij de VDAB of De Lijn, … krijgt na slagen van praktische proef
  • indien er een begeleider (1 of 2) vermeld staat op de aanvraag moeten de gegevens van deze persoon ingevuld zijn.

Maak een afspraak