Gemeente Gemeente Kinrooi

Afsluiten van wegen (activiteiten)

Kinrooise verenigingen die een activiteit organiseren die vereist dat er tijdelijk een aangepaste verkeerssignalisatie geplaatst wordt (wegafsluiting, omleiding…), kunnen dit schriftelijk en minstens zes weken vóór de aanvang van de activiteit aanvragen bij het evenementenloket.

Deze termijn is nodig omdat de gemeente in veel gevallen afhankelijk is van adviezen van externe diensten en gebonden is aan bepaalde termijnen. Let op: als u niet tijdig aanvraagt, loopt u het risico dat de geplande manifestatie niet kan doorgaan.

Het evenementenloket bezorgt de aanvraag aan de technische dienst die voor de verdere afhandeling zorgt.

Hoe aanvragen

Uw aanvraag moet volgende gegevens bevatten:

  • naam, adres en telefoon of gsm van een verantwoordelijke
  • soort activiteit
  • datum van de activiteit
  • uur van aanvang en beëindiging
  • plannetje met aanduiding van de plaats en waar de weg moet worden afgesloten
  • voorstel van omleiding
  • plaats waar de signalisatie kan geleverd worden