Gemeente Gemeente Kinrooi

Dynamo Project (ondersteuning & vorming)

Sinds eind 2008 is het Dynamo Project een feit. Dit geeft structurele ondersteuning aan sportclubs op bestuurlijk en managementvlak. U kan het Dynamo Project inroepen voor een persoonlijke, intensieve begeleiding op management vlak. Er is ook een helpdesk die je gratis helpt met vragen over bestuur en management van een sportclub. Sportclubbestuurders kunnen er tevens een opleiding op maat volgen !

Dynamo Project is ook één grote informatiebron: brochures en tools over allerhande thema’s. De vzw-wetgeving, de BTW-plicht voor sportclubs, het vrijwilligersbeleid en de wetgeving, diverse verzekeringen, enz... worden gratis ter beschikking gesteld aan sportclubs.

De Buurtsportdiensten zorgen de laatste jaren op regelmatige basis voor diverse sportopleidingen en bijscholingen. Dit past in het beleid om kwaliteitsvolle (jeugd)sportbegeleiding te promoten. Een overzicht van diverse sportopleidingen, bijscholingen en vormingen vindt u in De Vlaamse Trainersschool.