Gemeente Gemeente Kinrooi

Juridische dienst

Wegens ouderschapsverlof is er geen spreekuur van de juriste in januari en februari. Je kan in die periode wel terecht op de zitdag bij het vredegerecht in Bree. Contacteer het Sociaal Huis (089 70 14 14) voor meer info hierover. Op donderdag 2 maart 2023 herstart het spreekuur van de juriste in het Sociaal Huis.

Voor gratis inlichtingen en hulp bij allerhande juridische problemen (erfrecht, huurwetgeving, echtscheidingsproblemen, strafzaken, enz. …) kan je terecht bij de juriste Marie-Elise Vaes. Zij is tweewekelijks op donderdag aanwezig in het Sociaal Huis voor een vrije zitdag van 13u30 tot 16u00. Om te weten welke donderdag ze aanwezig is, kan u best vooraf even bellen.

De juriste biedt ook administratieve hulp bij de opmaak van volgende documenten:

  • Aanvraag voor de toewijzing van een pro-deo advocaat.
  • Aanvraag voor de opmaak van een collectieve schuldbemiddeling.
  • Aanvraag voor de opmaak van een verzoekschrift voor dringende en voorlopige maatregelen.
  • Aanvraag en bemiddeling inzake problemen met de verhuurder, huurder of andere vormen van huurproblemen
  • Erfrecht en strafrecht