Gemeente Gemeente Kinrooi

Waterlopen

In Kinrooi zijn er vier stroombekkens aanwezig:

 • de bekkens van de Lossing;
 • de bekkens van de Abeek;
 • de bekkens van de Itterbeek;
 • de bekkens van de Witbeek.

De beken zijn typische laaglandbeken. Ze worden gevoed door regenwater dat in de zeer doorlatende zandbodem dringt en via verspreide kwelzones naar de valleien stroomt. De beken van de vier stroombekkens stromen op verschillende plaatsen in België en Nederland in de Maas. De 44 km Grensmaas heeft een hoge ecologische waarde. Eigenlijk kan algemeen aangenomen worden dat de kwaliteit van de verschillende waterlopen goed tot zeer goed is. De Lossing, Abeek, Itterbeek en de Maas worden gebruikt om te vissen, de grindplassen worden dan weer gebruikt als zwem- en recreatiewater.

Overzicht van de waterlopen in Kinrooi

 • Abeek;
 • Brandebeek;
 • Genattebeek;
 • Grote Renne;
 • Hezerbeek;
 • Itterbeek;
 • Laakbeek;
 • Langevenbeek;
 • Leubeek;
 • Lossing;
 • Kleine Renne;
 • Puurbeek;
 • Raambeek;
 • Schuttevendelbeek;
 • Simpelrenne;
 • Soerbeek;
 • Uffelsche beek;
 • Witbeek;
 • Zoeterbekerbeek;
 • Zuurbeek

De provincie Limburg beheert samen met de gemeenten en wateringen de onbevaarbare waterlopen van tweede en derde categorie. Deze waterlopen in goede staat houden is de belangrijkste opdracht. Dit wil zeggen dat de ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken gebeuren:

 • door het Vlaamse Gewest voor waterlopen categorie 1 (bijvoorbeeld de Maas);
 • door het provinciebestuur voor waterlopen categorie 2 (bijvoorbeeld. de Witbeek, de Lossing, …);
 • door de gemeente voor waterlopen categorie 3 (bijvoorbeeld Brandebeek, Grote Renne, Uffelsebeek, …).

In de praktijk worden de gemeentelijke waterlopen onderhouden door een externe aannemer. De groendienst volgt deze werken op. Weggrachten worden geruimd met een greppelfrees. Grachten tussen aangelanden waar het water van de weggrachten in uitmondt, worden manueel geruimd. De grachten tussen de privédomeinen moeten door aangrenzende eigenaars onderhouden worden. De waterlopen waar rioleringswater in uitmondt, worden onderhouden door Infrax.