Gemeente Gemeente Kinrooi

Vuurwerkvergunningen

De hoeveelheid feestvuurwerk die een particulier in zijn bezit mag hebben, mag niet meer dan één kilogram pyrotechnische as bevatten. Dit is de hoeveelheid stoffen of scheikundige producten in vuurwerk die voor de effecten zorgen, die vermeld moet staan op de verpakking. 

Voor grotere hoeveelheden vuurwerk is een opslagvergunning vereist. Maar een particulier kan nooit een dergelijke vergunning krijgen. Het bezit van spektakelvuurwerk (professioneel vuurwerk) door particulieren is verboden. 

Wanneer het feestvuurwerk behoort tot het ontploffend vuurwerk moet de particulier, zelfs voor de geringste hoeveelheid - bijvoorbeeld één voetzoeker - een toelating van de burgemeester hebben.

Afsteken van spektakelvuurwerk

Het afsteken van spektakelvuurwerk kan enkel gebeuren door mensen die ter gelegenheid van grote evenementen een groot vuurwerk afsteken, zogenaamde vuurmeesters. Het spektakelvuurwerk dat zij hiervoor gebruiken, wordt in speciaal daarvoor vergunde opslagplaatsen bewaard. Een groot vuurwerkspektakel kan enkel georganiseerd worden mits toelating van het gemeentebestuur en na overleg met de plaatselijke veiligheidsdiensten. 

Hoe aanvragen

De aanvraag voor een vuurwerkvergunning moet u indienen bij de dienst vrije tijd (cultuur) in De Stegel.