Gemeente Gemeente Kinrooi

Verwarmingstoelage

Om brandstofverbruikers met een laag inkomen een financieel steuntje in de rug te geven, heeft de regering een sociaal stookoliefonds opgericht. Dit maakt het mogelijk dat, mits bepaalde voorwaarden, een verwarmingstoelage kan aangevraagd worden.

Dit kan tijdens het spreekuur in het Sociaal Huis iedere voormiddag van 8u30 tot 11u30. De voorwaarden om de toelage te bekomen, wijzigen bijna jaarlijks. Wil je weten of je al dan niet in aanmerking komt? Bevraag je dan even bij de maatschappelijk werkers.