Gemeente Gemeente Kinrooi

Subsidie werking met maatschappelijk kwetsbare kinderen & jongeren

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren moeten ook lid van een jeugdwerkinitiatief kunnen worden of zijn. Het jeugdwerkinitiatief kan hiervoor gebruik maken van een toelage in de vorm van jeugdcheques. Gezinnen kunnen deze jeugdcheques gebruiken als tussenkomst in de aankoop van uniform van de vereniging, lidgeld, uitstappen, activiteiten en kampactiviteiten. Het jeugdwerkinitiatief ontvangt een tussenkomst die gelijk is aan het aantal ingeleverde jeugdcheques vermenigvuldigd met de waarde van een jeugdcheque.

De jeugdcheque is een kortingscheque voor het deelname aan activiteiten van jeugdverenigingen en gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven. Jeugdcheques zijn verkrijgbaar via het OCMW of via de jeugddienst. Soms worden jeugdcheques ook weggegeven als prijs.