Gemeente Gemeente Kinrooi

Subsidie voor vorming

Ben je tussen 15 en 25 jaar? Woon je in Kinrooi en wil je een cursus in verband met jeugdwerk volgen? Dan kan je hiervoor een toelage van het gemeentebestuur krijgen. Deze toelage is zowel voor jongeren die een cursus voor hun vereniging volgen alsook voor individuele jongeren bestemd. 

Onder vormingscursussen jeugdwerk verstaan we de cursussen tot vorming van kaderleden - leid(st)ers, monitoren, animators - met het oog op de animatie en begeleiding van kinderen en jongeren in hun vrije tijd. Deze cursussen moeten georganiseerd worden door jeugdinitiatieven die door de Vlaamse Gemeenschap als vormingsorganisatie erkend zijn.

Alle kosten verbonden aan één of meer gevolgde vorming kunnen tot 74,40 euro per cursus terugbetaald worden. Hiervoor moet je enkel voor 1 december een attest bezorgen aan de jeugddienst dat je de cursus effectief volgde. De cursussen animator en hoofdanimator in het jeugdwerk in kader van gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven (speelpleinwerking, …) worden volledig terugbetaald aan de cursist.

Wat meebrengen

  • voor verenigingen: het ingevuld aanvraagformulier "Toelage vorming" (zie download) 
  • voor individuele jongeren: het bewijs/ attest van deelname aan de cursus
  • je rekeningnummer

Verenigingen die meerdere subsidies in één keer aanvragen, dienen het formulier in het subsidiedossier te gebruiken.