Gemeente Gemeente Kinrooi

Subsidiereglement jeugdwerking sportverenigingen

Het gemeentebestuur voorziet een subsidie voor sportverenigingen die een jeugdwerking hebben en die niet kunnen genieten van een erfpachtregeling of gebruik maken van de sportinfrastructuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi.