Gemeente Gemeente Kinrooi

Studie- en schooltoelage

Een school- of studietoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van de aanvraag, kan u contact nemen met het Sociaal Huis.

Voor wie

Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs. Een studietoelage is bestemd voor studenten aan de hogeschool of universiteit. De leerling of student moet les volgen aan een instelling die door de Vlaamse Gemeenschap is erkend.

Voorwaarden

De samenstelling én het inkomen van uw gezin is bepalend of u al dan niet van deze toelage kan genieten. Als uw inkomen te hoog is, ontvangt u geen toelage. Voor bijkomende vragen omtrent uw inkomen, kan u bellen naar het gratis telefoonnummer 1700 of surfen naar de website www.studietoelagen.be

Hoe aanvragen

U moet - ook in het geval dat u een aanvraag voor verschillende kinderen wil doen - één dossier indienen voor het hele gezin. U vult het document "aanvrager" in samen met de nodige documenten voor de kinderen. Uw aanvraag kan ingediend worden vanaf 1 augustus voor het komende schooljaar. De aanvraag moet uiterlijk 1 juni van het huidige schooljaar zijn ingediend. U kan uw aanvraag per post of online via de website www.studietoelagen.be indienen. Voor een online dossier dient u in het bezit te zijn van een elektronische identiteitskaart met kaartlezer. Indien u geen kaartlezer heeft, kan u steeds terecht in de hoofdbibliotheek.

Afhandeling

Na uw  aanvraag ontvangt u een bevestiging per post of per mail. Dan wordt gecontroleerd of uw aanvraag volledig is. Eventueel worden bijkomende gegevens opgevraagd. Indien uw dossier volledig is, neemt de dienst studietoelagen een beslissing. U wordt per brief of mail verwittigd. Als u in aanmerking komt voor een toelage, wordt deze toelage op uw rekening gestort. Als u gegevens vergeten bent of er wijzigingen zijn in de situatie, dan kan u een herziening vragen. Wie niet akkoord gaat met de beslissing, kan bezwaar indienen via een aangetekend schrijven.