Gemeente Gemeente Kinrooi

Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de aankoop of verkoop van een huis of grond zal de notaris eerst nagaan of voor dit goed alles in orde is. Hij of zij vraagt deze inlichtingen aan via een brief met de vermelding van de juiste kadastrale gegevens, eigenaar en adres van betrokken perce(e)l(en) op bij de dienst stedenbouw alvorens de akte ondertekend wordt. 

Zo worden onder meer volgende punten nagegaan:

  • of er voor het goed een bouwvergunning werd afgeleverd;
  • in welk bestemmingsgebied de grond gelegen is;
  • of het gelegen is in een verkaveling, BPA,…;

De aanvraag van een stedenbouwkundige inlichting kan ook online via het e-loketformulier hieronder.