Gemeente Gemeente Kinrooi

Scholenveldloop

In de maand september vindt de jaarlijkse scholenveldloop plaats rondom sporthal De Schans in Kinrooi. Dit evenement, voor alle kinderen van de derde graad uit het lager onderwijs en de eerste graad uit het middelbaar onderwijs uit onze gemeente, wordt jaarlijks georganiseerd door de sportdienst in samenwerking met MOEV, de scholen en onze fietsbegeleiders.