Gemeente Gemeente Kinrooi

Ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde Recreatie

Op 4 maart keurde de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde recreatie definitief goed. De opmaak van dit RUP heeft tot doel om een aantal zonevreemde sport en recreatie voorzieningen de mogelijkheid te geven om op hun bestaande vaak historisch gegroeide locatie te kunnen blijven en eventueel ook uit te kunnen breiden. Het RUP zonevreemde recreatie werd door de bestendige deputatie van de provincie Limburg goedgekeurd op 25 april 2013. Het goedgekeurde RUP kan u via onderstaande downloads raadplegen. De toelichtingsnota vindt u hier.