Gemeente Gemeente Kinrooi

Ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde bedrijven

Op 7 september keurde de gemeenteraad een ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zonevreemde bedrijven definitief goed. De opmaak van dit RUP heeft tot doel om een aantal zonevreemde bedrijven de mogelijkheid te geven om op hun bestaande vaak historisch gegroeide locatie te kunnen blijven en eventueel ook uit te kunnen breiden. Na het openbaar onderzoek bleven er vijf bedrijven over die opgenomen werden in het RUP. Er werden voor deze bedrijven dan ook vier bedrijfsruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt. Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd op 26 november 2009 goedgekeurd door de provincie Limburg en kan u hieronder raadplegen.