Gemeente Gemeente Kinrooi

Ruimtelijk uitvoeringsplan Geistingen

Op 2 maart 2015 keurde de gemeenteraad de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Geistingen goed. Het betreft hier het gebied ten oosten van de Venlosesteenweg dat begrensd wordt door de straat Geistingen in het oosten en de Daalstraat in het noorden, in feite het vroegere BPA Dirkx.

Dat oorspronkelijk bijzonder plan van aanleg is planologisch minder gunstig ingetekend. Het RUP Geistingen gaat dus voor meer bouwgelegenheid in het zelfde gebied zorgen: enerzijds door de creatie van nieuwe bouwplaatsen en anderzijds door aanpassingen en renovaties mogelijk te maken aan bestaande woningen, die beperkt werden door BPA Dirkx. Het definitief vastgestelde RUP kan u via onderstaande downloads raadplegen.