Gemeente Gemeente Kinrooi

Rijbewijs

Maak een afspraak
Sinds 2013 worden de rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd. Dit kan niet door de gemeentelijke diensten zelf gemaakt worden. Het betekent dat u zich eerst op afspraak moet aanmelden voor de aanvraag. Het rijbewijs nadien afhalen kan via de snelbalie. De afleveringstermijn bedraagt vier werkdagen. Het rijbewijs heeft een beperkte geldigheidstermijn van 10 jaar. 

Voor een voorlopig rijbewijs kan u hier terecht voor meer info. Over het internationaal rijbewijs leest u hier meer.

Kostprijs

25 euro

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van uw rijbewijs dient u volgende zaken mee te brengen:

  • de code (twee letters twee cijfers) van uw gemaakte afspraak
  • 1 recente pasfoto met witte achtergrond, enkel als u niet wil dat de foto van uw bestaande e-ID (elektronische identiteitskaart) overgenomen wordt. Op het nieuwe rijbewijs wordt de pasfoto en handtekening van uw e-ID overgenomen
  • e-ID (elektronische identiteitskaart)
  • in geval van scholing met voorlopig rijbewijs: het voorlopig rijbewijs
  • indien uw lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden zijn aangetast: een attest van Groep 1
  • indien u bezoldigd vervoer zal doen: een 'Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs van Groep 2"
  • als beroepsbestuurders voor personen- en goederenvervoer (Cat C1/C/C1E/CE - D1/D/D1E/DE ): een attest van vakbekwaamheid
  • een formulier 'Aanvraag om een rijbewijs' verkregen op examencentrum/VDAB/DeLijn/etc na slagen van praktische proef'
  • bij verlies of diefstal moet u een attest van aangifte bij politie meebrengen.

Indien u het rijbewijs niet zelf kan afhalen, kan u bij de aanvraag een volmacht hiervoor invullen. Bij het afhalen van het rijbewijs moet de aanvrager of volmachtdrager zijn e-ID tonen. Daarnaast moet hij of zij het oude en/of voorlopig rijbewijs inleveren.