Gemeente Gemeente Kinrooi

Wekelijkse rustdag

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5u00 of om 13u00 en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden. De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven. Een handelaar mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet hij op een duidelijk zichtbare manier de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur vermelden.

Uitzonderingen

Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen op de wekelijkse rustdag toestaan voor bijzondere omstandigheden.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar en gelden voor het ganse grondgebied van Kinrooi. Er kunnen geen individuele afwijkingen toegestaan worden. De afwijkingen - op deze dagen mag de zaak dus wél geopend worden ook al is het de wekelijkse rustdag - zijn:

  • 22 april 2019 tot en met 28 april 2019
  • 29 april 2019 tot en met 5 mei 2019
  • 6 mei 2019 tot en met 12 mei 2019
  • 13 mei 2019 tot en met 19 mei 2019
  • 27 mei 2019 tot en met 2 juni 2019
  • 10 juni 2019 tot en met 16 juni 2019
  • 1 juli 2019 tot en met 7 juli 2019
  • 12 augustus tot en met 18 augustus 2019
  • 30 september 2019 tot en met 6 oktober 2019

Op 25 februari 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen bijkomend een afwijking goed voor de periode van 22 april tot en met 6 oktober 2019 (zie download).