Gemeente Gemeente Kinrooi

Wekelijkse rustdag

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5u00 of om 13u00 en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden. De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven. Een handelaar mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet hij op een duidelijk zichtbare manier de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur vermelden.

Uitzonderingen

Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen op de wekelijkse rustdag toestaan voor bijzondere omstandigheden.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar en gelden voor het ganse grondgebied van Kinrooi. Er kunnen geen individuele afwijkingen toegestaan worden. De afwijkingen - op deze dagen mag de zaak dus wél geopend worden ook al is het de wekelijkse rustdag - zijn:

25 maart tem 31 maart 2024
29 april tem 5 mei 2024
6 mei tem 12 mei 2024
13 mei tem 19 mei 2024
1 juli tem 7 juli 2024
12 augustus tem 18 augustus
30 september tem 6 oktober 2024
28 oktober tem 3 november 2023
2 december tem 8 december 2024
16 december tem 22 december 2024
23 december tem 29 december 2024
30 december 2024 tem 5 januari 2025