Gemeente Gemeente Kinrooi

Wekelijkse rustdag

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5u00 of om 13u00 en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden. De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven. Een handelaar mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet hij op een duidelijk zichtbare manier de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur vermelden.

Uitzonderingen

Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen op de wekelijkse rustdag toestaan voor bijzondere omstandigheden.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar en gelden voor het ganse grondgebied van Kinrooi. Er kunnen geen individuele afwijkingen toegestaan worden. De afwijkingen - op deze dagen mag de zaak dus wél geopend worden ook al is het de wekelijkse rustdag - zijn:

3 april tot en met 9 april 2023

24 april tot en met 30 april 2023

1 mei tot en met 7 mei 2023

15 mei tot en met 21 mei 2023

22 mei tot en met 28 mei 2023

3 juli tot en met 9 juli 2023

14 augustus tot en met 20 augustus 2023

25 september tot en met 1 oktober 2023

30 oktober tot en met 5 november 2023

27 november tot en met 3 december 2023

11 december tot en met 17 december 2023

18 december tot en met 24 december 2023

25 december tot en met 31 december 2023