Gemeente Gemeente Kinrooi

Wekelijkse rustdag

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5u00 of om 13u00 en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden. De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven. Een handelaar mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet hij op een duidelijk zichtbare manier de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur vermelden.

Uitzonderingen

Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen op de wekelijkse rustdag toestaan voor bijzondere omstandigheden.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar en gelden voor het ganse grondgebied van Kinrooi. Er kunnen geen individuele afwijkingen toegestaan worden. De afwijkingen - op deze dagen mag de zaak dus wél geopend worden ook al is het de wekelijkse rustdag - zijn:

- 18 mei 2020 tot en met 24 mei 2020

- 1 juni 2020 tot en met 7 juni 2020

- 29 juni 2020 tot en met 5 juli 2020

- 10 augustus 2020 tot en met 16 augustus 2020

- 28 september 2020 tot en met  4 oktober 2020

- 26 oktober 2020 tot en met 1 november 2020

- 2 november 2020 tot en met 8 november 2020

- 9 november tot en met 15 november 2020

- 16 november tot en met 22 november 2020

- 30 november tot en met 6 december 2020

- 7 december tot en met 14 december 2020

- 14 december 2020 tot en met 20 december 2020

- 21 december 2020 tot en met 27 december 2020

- 28 december 2020 tot en met 03 januari 2020