Gemeente Gemeente Kinrooi

Pensioendienst

In het Sociaal Huis is er wekelijks een spreekuur specifiek voor pensioenen. Je kan er terecht met je vragen over het pensioen en ook voor de aanvraag ervan. 

Sinds 2004 gebeurt het onderzoek naar de pensioenrechten automatisch indien de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) nadert. In een aantal uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld als je voor je 65ste op pensioen wil gaan) dien je toch nog zelf je pensioen aan te vragen, zowel in de regeling van het werknemersstelsel als in de regeling van het stelsel van zelfstandigen. De maatschappelijk werker (Gerty Wetzels) legt een dossier aan en volgt je dossier samen met jou tot het einde: van de pensioenaanvraag tot de uitbetaling van het eerste pensioen ! Je kan bij de pensioendienst terecht voor alle informatie, advies en begeleiding van een: 

  • Rust-en/of overlevingspensioen werknemer en zelfstandige
  • Pensioen uit hoofde van een tewerkstelling in het buitenland
  • Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)
  • Raming van de toekomstige pensioenrechten

Ook als je enkel informatie wenst rond de pensioenregeling zal de maatschappelijk werker je vragen trachten op te lossen. Het speciale spreekuur voor pensioenen is iedere donderdag van 8u30 tot 11u30 in het Sociaal Huis.