Gemeente Gemeente Kinrooi

Pensioendienst

Voor dringende zaken, gelieve contact te nemen met 089 70 14 14. Vanaf augustus is het terug mogelijk om een afspraak te maken: online of telefonisch via 089 70 14 14. 
Maak een afspraak
Het onderzoek naar de pensioenrechten gebeurt automatisch indien de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) nadert. In een aantal uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld als je voor je 65ste op pensioen wil gaan), dien je toch nog zelf je pensioen aan te vragen, zowel in de regeling van het werknemersstelsel als in de regeling van het stelsel van zelfstandigen.

De maatschappelijk werker legt een dossier aan en volgt je dossier samen met jou op, tot het einde: van de pensioenaanvraag tot de uitbetaling van het eerste pensioen. Je kan bij de pensioendienst terecht voor alle informatie, advies en begeleiding van een: 

  • Rust-en/of overlevingspensioen werknemer en zelfstandige
  • Pensioen uit hoofde van een tewerkstelling in het buitenland
  • Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)