Gemeente Gemeente Kinrooi

Natuurgebieden

Kinrooi beschikt over talrijke, mooie natuurgebieden, die restanten zijn van zeer uitgestrekte en natuurhistorische gebieden met ruim variërende fauna en flora. Het Stramprooijerbroek, het Vijverbroek en Jagersborg zijn de drie belangrijkste natuurgebieden maar daarnaast zijn er ook nog een aantal kleinere maar daarom zeker niet minder interessante gebieden.

De meeste ervan liggen in het grensoverschrijdend natuurgebied Kempen-broek, een landschap dat voor Vlaanderen en Nederland uniek is. Door het samenvloeien van een aantal beken ontstond een nat en moerassig gebied, waaruit enkele zandruggen bleven uitsteken. Het resultaat is een afwisselend landschap met meerdere duizenden hectaren bos, heide, moerassen, beekvalleien, hooilanden en landbouwlandschappen met een hoge natuurwaarde. Vele zeldzame planten- en diersoorten voelen zich er thuis. Via bewegwijzerde routes kunnen wandelaars genieten van dit alles en het Kempen-broek in al zijn facetten leren kennen.

Tevens grensoverschrijdend is het wandelwegennetwerk de Drie Eigen. Dit bewegwijzerd wandelgebied bevindt zich in het uiterste noordoosten, letterlijk op de grens tussen Belgisch en Nederlands Limburg en bundelt de natuurgebieden Vijverbroek, Collegreend (Nederland) en Koningssteen.