Gemeente Gemeente Kinrooi

Regulariseren van afsluiting en verharding - Winkelstraat 3A

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023020369

Emmy van Heel-de Groot en Jack Van Heel hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het regulariseren van geplaatste tuinafsluiting en het aanleggen van verhardingen aan Winkelstraat 3A, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, nrs. 559R en 559T.

Het openbaar onderzoek loopt van 09-03-2023 tot en met 07-04-2023. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).