Gemeente Gemeente Kinrooi

Lokaal Opvang Initiatief

In de pers en op tv word je dagelijks overspoeld met berichten over asielzoekers. Iedere dag komen er vluchtelingen toe in België. Deze mensen verlaten hun land omwille van de lokale en bedreigende politieke situatie en vervolgingen ten aanzien van hun persoon. De nationale administratie (Fedasil) wijst ook aan Kinrooi een aantal van deze asielzoekers toe. Om deze opvang te realiseren, heeft het OCMW het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) ontwikkeld. 

Het OCMW van Kinrooi (Ine Derkoningen) staat in voor de crisisopvang van deze gezinnen en alleenstaanden. Dit bevindt zich in de voormalige oude rijkswachtwoningen aan de Venlosesteenweg in Kessenich. Een aantal politieke vluchtelingen wenst in Kinrooi te verblijven, anderen verkiezen te wonen in grotere steden. Het OCMW biedt deze mensen de meest aangepaste hulpverlening en ontvangt hiervoor de nodige middelen van het ministerie van binnenlandse zaken.