Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (1 lot open bebouwing) - Schoolstraat 54

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021176818

Publicatiedatum: 05-05-2022