Gemeente Gemeente Kinrooi

Identiteitskaart (e-ID)

Maak een afspraak
Met een Belgische identiteitskaart kan u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

Voor wie

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Vanaf 15 jaar bent u ook verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben. Voor kinderen jonger dan 12 jaar kan u een kids-ID aanvragen. Indien kids-ID wordt aangevraagd net voor het kind 12 jaar wordt blijft deze geldig tot het kind 15 jaar is. Daarna krijgt het kind automatisch een oproep voor een e-ID.

Voorwaarden

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvangt u van de gemeente Kinrooi automatisch een oproepingskaart om uw e-ID bij de dienst burgerzaken aan te vragen. Ook als de geldigheidsperiode van uw e-ID verloopt, ontvangt u automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe e-ID aan te vragen. In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een e-ID aanvragen:

  • als uw e-ID verloren, gestolen of beschadigd is
  • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
  • als u van naam of geslacht verandert
  • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst burgerzaken kan gaan, kan u best contact opnemen met de dienst.

Hoe aanvragen

U komt - op afspraak - met uw oproepingskaart en uw huidige identiteitskaart naar het gemeentehuis. Hier worden uw biometrische gegevens (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening) geregistreerd. Uw pasfoto wordt tijdens de afspraak digitaal gemaakt. Eén tot twee weken later, krijgt u een brief waarin staat dat uw e-ID aangekomen is. Die kan dan zonder afspraak, maar wel persoonlijk, afgehaald worden aan de snelbalie.

Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, ontvangt u in de brief ook een PIN-code en een PUK-code. Neem deze brief met de codes mee naar het gemeentehuis als u uw e-ID afhaalt. Uw PIN-code kan u bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst.

In dringende gevallen kan u een spoedprocedure (1 tot 2 dagen) aanvragen, maar hiervoor betaalt u wel een hogere kostprijs. Contacteer hiervoor de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

Kostprijs

24 euro

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van uw e-ID brengt u volgende zaken mee:

  • uw afsprakencode die u ontvangen heeft in de bevestigingsmail
  • uw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest (bij verlies of diefstal).

Bij het afhalen van uw e-ID

  • uw oude identiteitskaart of vervangingsattest
  • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw PIN-en PUK-code vermeld staan.

Meer info

De geldigheidsduur van een e-ID voor personen tussen 18 en 75 jaar is 10 jaar. De e-ID voor jongeren van 12 tot 18 jaar is maar 6 jaar geldig. De e-ID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden. In de e-ID zit een microchip gebouwd waarmee u uw identiteit online kan bevestigen en documenten elektronisch kan ondertekenen.

Bij de aanvraag van uw e-ID krijgt u een brief met een PIN-code en een PUK-code. De PIN-code heeft u elke keer nodig als u uw eID wilt gebruiken. De PUK-code heeft u enkel nodig om uw PIN-code de eerste keer in te stellen of als u uw PIN-code niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Als u meer vragen heeft over de vernieuwde e-ID, de aanvraag en het gebruik ervan kan u hier terecht.

Maak een afspraak