Gemeente Gemeente Kinrooi

Formulieren en huishoudelijk reglement 't Speel-nestje

In het huishoudelijk reglement vind je alle informatie omtrent de werking van 't Speel-nestje, de gemeentelijke dienst voor buitenschoolse kinderopvang. Achteraan in dit reglement vind je ook de verschillende tarieven van de ouderbijdragen. 

Als je je kind van de opvang in 't Speel-nestje wil laten genieten, maak je best even een afspraak. De opvang van je kind kan pas starten wanneer het dossier in orde is en na het volgen van een info- of intake-avond. Hiervoor zijn een aantal documenten nodig. Hieronder kan je deze downloaden. Vul zeker de inlichtingenfiche voor het intakegesprek al op voorhand in. Je kan dit ook allemaal hier digitaal in orde maken via i-Active