Gemeente Gemeente Kinrooi

Formulieren en huishoudelijk reglement 't Speel-nestje

In het huishoudelijk reglement vindt u alle informatie omtrent de werking van 't Speel-nestje, de gemeentelijke dienst voor buitenschoolse kinderopvang. Achteraan in dit reglement vindt u tevens de verschillende tarieven van de ouderbijdragen. 

Als u uw kind van de opvang in 't Speel-nestje wil laten genieten, maakt u best even een afspraak. De opvang van uw kind kan pas starten wanneer het dossier in orde is. Hiervoor zijn een aantal documenten nodig. Hieronder kan u deze downloaden. Vul zeker de inlichtingenfiche voor het intakegesprek al op voorhand in. U kan dit ook allemaal hier digitaal in orde maken via i-School