Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van woning - 22 Augustusstraat z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021042165

Janne Javornik heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een woning aan 22 Augustusstraat, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, perceel 1345T.

Het openbaar onderzoek loopt van 28-04-2021 tot en met 27-05-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).