Gemeente Gemeente Kinrooi

Honden

Mensen moeten, liefst op voorhand, beseffen dat het houden van een hond ook verantwoordelijkheden inhoudt. Niet alleen ten opzichte van het dier zelf maar ook ten opzichte van andere mensen. Honden kunnen bijvoorbeeld niet zomaar loslopen. Zij kunnen een gevaar opleveren voor het verkeer en voor voetgangers, vooral voor kinderen en ouderen, die zich meestal erg verschrikken.

Voorwaarden

Voor het hele grondgebied Kinrooi geldt een politiereglement op hinder door honden dat het volgende oplegt:

 Loslopende honden

  • Verbod om honden onbewaakt te laten rondlopen op alle openbare wegen of op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen;
  • de eigenaar of de houder moet steeds kunnen beletten dat zijn hond andere private hovingen kan betreden, voertuigen en vooral kinderen en bejaarde mensen kan bespringen, lastig kan vallen of kan intimideren;
  • personen die een hond niet in de hand kunnen houden, is het verboden deze te begeleiden;
  • honden dienen altijd aan de leiband te worden gehouden (uitgezonderd honden die gebezigd zijn met de jacht, reddingsoperaties, drijven van een kudde of politiehonden);
  • de toegang met honden is verboden in de openbare gebouwen, op de gemeentelijke speelpleinen en sportterreinen en begraafplaatsen (uitgezonderd voor honden die visueel gehandicapten of andere mindervaliden begeleiden).

Hondenpoep
Volgens hetzelfde politiereglement moeten de begeleiders van honden die zich ermee op openbare plaatsen begeven, steeds in het bezit zijn van een hondenpoepzakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van het dier. Dit gebeurt voortaan door middel van het aanbinden van een hondenpoepzakje aan de leiband. Wanneer de hond een plaats bevuilt, is de begeleider verplicht het vuilnis te verwijderen en de plek te reinigen. De visueel gehandicapten en de mindervaliden zijn echter vrijgesteld van deze verplichting.

Gevaarlijke hond
Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden moeten, door de begeleider, gemuilkorfd worden wanneer ze op de openbare weg of op een openbare plaats komen. Maar wanneer spreken we over een kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke hond?

  • Elke hond die, wanneer hij vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijke en onmiskenbaar dreigende wijze naar iemand toeloopt;
  • elke hond die iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie of uitlokking;
  • elke hond die reeds iemand heeft verwond of aangevallen zonder provocatie of uitlokking;
  • elke hond die een ander huisdier verwondt of aanvalt zonder provocatie of uitlokking.

Welzijn voor de hond
Elke houder van een hond moet ervoor zorgen dat zijn/haar dier op een degelijke wijze onderdak en verzorging heeft en dient passende maatregelen te nemen dat deze geen abnormale hinder veroorzaakt voor de buren. Dit houdt onder andere in dat de eigenaar moet voorkomen dat het dier kan ontsnappen. Indien toch een verdwijning wordt vastgesteld moet onmiddellijk de politie verwittigd worden. Het is ten strengste verboden honden te tergen of op te hitsen.

Meer info

Uw hond verdwaald of kwijt
De politiezone Noordoost-Limburg werkt sinds kort samen met de vzw Dino uit Kinrooi. Zij zijn de hondenvangers van dienst. U dient steeds de politie te contacteren wanneer er een verdwaalde hond bij u aangekomen is of u een verdwaalde hond ziet loslopen op of aan de weg. Het telefoonnummer van de wijkpolitie is 089 56 43 36 en het telefoonnummer van het hoofdkantoor in Bree is 089 48 06 30. 

Wanneer u uw hond kwijt bent, kunt u de vzw Dino (Dieren in nood) bereiken als volgt:

vzw Dieren in Nood
Eygenweg 1
3640 Kinrooi
tel. 0471 74 36 91
tel. 0468 101 111 (bereikbaar tussen 9u00 en 19u00)
info@vzwdiereninnood.be

Dieren in Nood zal u de verblijfsvergoeding, en de eventuele kosten voor de nodige ingrepen en medische kosten aanrekenen bij het afhalen van het dier. De interventie, d.w.z. de reiskosten, de tijdvergoeding en het vangen zelf, ten bedrage van 120 euro wordt betaald door de gemeente Kinrooi. Dit bedrag wordt echter doorgerekend aan de eigenaar van het dier (retributiereglement d.d. 10-12-2018).