Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (6 loten halfopen bebouwing) - Maasstraat 69

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020114011

De heer H. Forschelen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van gronden in 6 loten voor halfopen bebouwing aan Maasstraat 69, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie A, perceel 901P, 902F en 931B.

Het openbaar onderzoek loopt van 30-09-2020 tot en met 29-10-2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis, hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het kan ook online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).