Gemeente Gemeente Kinrooi

Grondwaterwinning - Zijstraat van Basdonkstraat z.n. Linssen-Beckers

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020102006

Linssen-Beckers LV heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het exploiteren van een nieuwe grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 500m³/dag en max. 6000m³/jaar aan een zijstraat van de Basdonkstraat z.n., kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie C, perceel 874P.

Het openbaar onderzoek loopt van 27-08-2020 tot en met 25-09-2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis, hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het kan ook online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).