Gemeente Gemeente Kinrooi

Bekendmaking openbaar onderzoek Driessens

Driessens H., Hunselerstraat 23, 3640 Kinrooi heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het veranderen – stedenbouwkundige als milieutechnische handelingen - van een gemengd veeteeltbedrijf gelegen ter plaatse.

Type handelingen: stedenbouwkundige en milieutechnische handelingen en het verder exploitatie van de ingedeelde inrichting kl. 1.  Reden openbaar onderzoek: voornoemde handelingen zijn allen onderworpen aan deze plicht.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 19-05-2020*, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of bij de dienst omgeving van de gemeente Kinrooi.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kinrooi.

*Het openbaar onderzoek is tijdelijk opgeschort omwille van het coronavirus. Het onderzoek loopt pas verder vanaf 24-04-2020 tot en met 19-05-2020. Meer informatie vindt u op: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus