Gemeente Gemeente Kinrooi

Ratten

De rattenbestrijding in de gemeente Kinrooi wordt uitgevoerd door een externe dienst, namelijk AMB (Mark Reynders) uit Neeroeteren. AMB staat in voor de bestrijding van schadelijke knaagdieren zowel op het openbaar domein als op privaat domein.

Voor wie

Particulieren kunnen gratis gebruik maken van deze service. Klachten over de bruine rat (water- of rioolrat), de zwarte rat, de beverrat of de muskusrat kan u aan AMB melden.

Niet-particulieren, bedrijven of ondernemingen met verhoogd risico voor aanwezigheid of overlast van schadelijke knaagdieren, (landbouwbedrijven, varkens- en pluimveehouderijen, veevoederhandelszaken, bakkerijen, voedingsbedrijven en dergelijke) dienen zelf in te staan voor de bestrijding en de kosten ervan. 

Hoe aanvragen

U kan uw klachten bij voorkeur rechtstreeks melden aan AMB. Dat kan via 0476 21 33 66 of via het e-loketformulier hieronder. Mark bestrijdt bruine en zwarte ratten op openbaar en privaat domein. Muskus- en beverratten worden door AMB enkel op privé domein bestreden. Meldingen over deze ratten op openbaar domein worden doorgegeven aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Kostprijs

  • voor particulieren: gratis 
  • Kinrooise bedrijven krijgen een prijsvoorstel van AMB met 20 % korting. Na dat voorstel kan het bedrijf beslissen om al dan niet een overeenkomst af te sluiten met AMB.