Gemeente Gemeente Kinrooi

Trajectbegeleiding naar werk

Het OCMW wordt als één van de eersten geconfronteerd met de neveneffecten van kansarmoede. Werk is één van de belangrijkste wapens in de strijd tegen kansarmoede. Werk vinden is niet voor iedereen eenvoudig. Het is echter fijn dat je weet dat er een dienst is die je kan helpen om aan een job te geraken.

In je zoektocht naar een gepaste tewerkstelling maakt de trajectbegeleider een actie en stappenplan om een geschikte job te vinden voor jou. Hij begeleidt je en zoekt samen met jou naar een aangepaste tewerkstelling volgens je eigen mogelijkheden. Deze diverse ondersteunende en begeleidende acties worden in een plan opgenomen.

Ben je gemotiveerd genoeg om aan het werk te gaan maar aarzel je desondanks omdat je niet weet hoe je het moet aanpakken? Is de drempel om bij verschillende diensten binnen te stappen voor jou te hoog? Leef je in angst voor morgen, omdat je omwille van je werkloosheid de eindjes nauwelijks aan mekaar kan knopen? Schuif je onzekerheid opzij en stap binnen bij het OCMW.

De maatschappelijk werkster (Els Kesler) bespreekt met jou in alle vertrouwen de probleemsituatie en geeft je meer uitleg omtrent het bestaande dienstenaanbod. Ze houdt rekening met jouw wensen en zet samen met jou de noodzakelijke stappen. Ze heeft contacten met de Werkwinkel, PWA, uitzendkantoren, diensten en bedrijven die werken rond tewerkstelling van doelgroepen, gehandicapten, …

In de afgelopen jaren werden een aantal mensen met recht op het leefloon door het OCMW tewerkgesteld. Een aantal mensen vonden nadien terug een job. Als je wil, sta je er echt niet alleen voor.

Tewerkstelling artikel 60/7
Indien je in aanmerking komt voor een tewerkstelling kan dat eventueel onder de vorm van een tewerkstelling in het kader van Artikel 60/7. Dit artikel van de wet op het OCMW stelt dat het OCMW een aangepaste vorm van tewerkstelling kan aanbieden waardoor de aanvrager opnieuw kan genieten van de rechten van de sociale zekerheid. Deze tewerkstelling wordt bepaald na het doorlopen van een traject en is gekoppeld aan een aantal voorwaarden.