Gemeente Gemeente Kinrooi

Ruimtelijk uitvoeringsplan Bedrijvigheid

Op 14 december 2015 keurde de gemeenteraad de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bedrijvigheid goed. Het RUP behandelt de aanpassing van de ambachtelijke zone Leuerbroek. Leuerbroek mag volgens de structuurplannen van de hogere overheden uitgebreid worden met 5 hectare. Het uitvoeringsplan voorziet dat dit gebeurt achter het huidige industriegebied (richting de beek) en aan het begin van de Raamdijk achter het bestaande keukenbedrijf. Om de uitbreiding in goede banen te leiden, sloot de gemeente eerder al een samenwerkingsovereenkomst af met LRM, een partner die erg actief is om van Limburg een duurzame topregio te maken. Zij zochten uit onder welke omstandigheden en voorwaarden het te ontwikkelen gebied het beste aansluit bij Leuerbroek. Het definitief vastgestelde RUP kan u onderaan bij downloads raadplegen.