Gemeente Gemeente Kinrooi

Sportevenement (loop-, wandel- of wielerwedstrijd)

Bij het organiseren van een loop- of wandelwedstrijd komen enkele specifieke aanvragen kijken. Hetzelfde geldt voor het organiseren van een wielerwedstrijd of veldrit. Voor beiden moet je alleszins een vergunning aanvragen en rekening houden met bepaalde richtlijnen. Zowel de aanvraagformulieren als de richtlijnen (blanco vergunning) vind je hieronder bij de downloads.

De normale aanvraag voor een openbare manifestatie in open lucht moet je ook in orde maken, zoals bij ieder evenement. Meer info daarover vind je hier. Als je wegen wil afsluiten of verkeersmaatregelen nodig hebt voor het evenement, kan je dat hier op de site checken. Tot slot geven we nog mee dat er ook een uitleendienst is voor het uitlenen van diverse materialen zoals nadarbarelen, podium, enz...

Hoe aanvragen

Minstens veertien weken op voorhand per e-mail aanvragen aan de hand van het onderstaande aanvraagformulier en samen met een afschrift of kopie van de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid en een lijst met signaalgevers.