Gemeente Gemeente Kinrooi

Erfopvolging

Bij een overlijden worden de bankrekening en het spaarboekje van de overledene geblokkeerd. Om deze gelden vrij te maken is een attest of akte van erfopvolging nodig. De erfrechtverklaring opgemaakt door het gemeentebestuur en de akte van bekendheid opgemaakt door de vrederechter zijn niet meer geldig voor de deblokkering van de bankrekening en het spaarboekje.

Voorwaarden

Een attest van erfopvolging wordt gratis afgeleverd door het kantoor Rechtszekerheid indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • de erflater mag geen testament of andere akte betreffende zijn nalatenschap hebben opgemaakt
  • de erflater mag geen huwelijkscontract hebben afgesloten
  • er zijn geen onbekwame erfgenamen (minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden)

Hoe aanvragen

Een attest van erfopvolging kan u digitaal aanvragen via MyMinfin. U moet zich aanmelden met itsme of een e-ID en kaartlezer. In de balk boven aan de pagina klikt u op 'Mijn Interacties' en daarna op 'Mijn aanvragen van attesten'. Kies de optie Nalatenschap - Aanvraag attest van erfopvolging, doorloop de nodige stappen en u kan het document een viertal weken later terugvinden in uw eBOX of op MyMinfin. Lukt het u niet om het digitaal aan te vragen dan kan u contact opnemen met het contactcenter op het nummer 02 572 57 57 om een papieren aanvraagformulier te krijgen.

Bijkomende informatie omtrent het aanvragen van het attest van erfopvolging kan u terugvinden op de website van de federale overheidsdienst Financiën

Een akte van erfopvolging wordt opgemaakt door de notaris. Indien er geen attest van erfopvolging kan opgemaakt worden, moet de notaris een akte van erfopvolging opmaken. In tegenstelling tot een attest van erfopvolging, moet er voor een akte van erfopvolging aan kosten worden voldaan (registratierechten, rechten op geschrift, erelonen en aktekosten).