Gemeente Gemeente Kinrooi

Basis- en werkingstoelage voor jeugdverenigingen

Iedere vereniging heeft recht op een vaste basissubsidie van 250 euro. Verder krijgt iedere vereniging daar nog een extra deel bij dat wordt berekend op een heel aantal factoren zoals ledenaantal, leidingsaantal, aantal activiteiten, … Deze subsidie wordt samen met het subsidiedossier, één keer per jaar ingediend.