Gemeente Gemeente Kinrooi

Sluikstorten

De gemeentelijke milieudienst en de technische dienst krijgen regelmatig klachten over sluikstortingen. Sluikstorten leidt tot:

  • (visuele) vervuiling van het straatbeeld;
  • een onveiligheidsgevoel;
  • risico’s op vlak van hygiëne en volksgezondheid;
  • het aantrekken van ongedierte;
  • brandgevaar indien gevaarlijke producten achtergelaten werden;
  • stijgende kosten van ophaling door de gemeentelijke diensten (= gemeenschapsgeld).

Niet alleen bouw- en sloopafval wordt illegaal gedumpt maar ook zetels, autobanden en –accu’s, matrassen, wasmachines, … worden regelmatig in bossen of in bermen gegooid. Tevens worden steeds meer plastic zakjes met huishoudelijk afval gedeponeerd op openbare plekken zoals de gemeentelijke vuilbakken. Ook dit is een vorm van sluikstorten en dus illegaal.

U kan een sluikstort melden aan de wijkpolitie of de milieudienst. Sluikstortingen op privé-terrein dienen door de eigenaar zelf opgeruimd te worden. Als na onderzoek de identiteit van de sluikstorter bekend geraakt, zal deze geverbaliseerd worden en worden de opruimkosten op hem of haar verhaald.