Gemeente Gemeente Kinrooi

MijnVerbouwLening / Vlaams renovatiekrediet

Koop je een woning in Limburg en wil je renoveren? Veel kopers kloppen aan bij de verkeerde instantie. Ze lopen daarom soms hun renovatiekrediet of lening mis. We zetten de verschillen op een rijtje.

Vlaams renovatiekrediet met rentesubsidie

Wie vanaf 2023 een woning of appartement koopt met een slechte energieprestatie (EPC-label E of F) moet binnen 5 jaar renoveren tot een label D of beter. Je kan dan alleen beroep doen op het Vlaams renovatiekrediet met rentesubsidie. Hiervoor geldt geen inkomensgrens.

Bij een rentesubsidie betaal je je interest eerst volledig aan de bank. Jaarlijks krijg je een terugbetaling van het Vlaams Energie- en klimaatagentschap.

Het Vlaams renovatiekrediet ga je aan bij de bank of kredietgever waar je jouw hypothecaire lening afsluit voor aankoop van je pand. Dit moet je altijd samen aanvragen met je hypothecaire lening.

Als je het Vlaams renovatiekrediet aangaat, moet je binnen 5 jaar de woning energievriendelijk renoveren. De termijn gaat in bij de ondertekening van de authentieke akte.

Is de woning na 5 jaar niet in orde? Dan kan je rekenen op een stopzetting van de overeenkomst van het renovatiekrediet, een terugvordering van de rentesubsidie en een boete.

Helaas lichten kredietgevers hun leners niet altijd in. Want als je een woning koopt met EPC-label E en F, heb je gedurende 10 jaar geen recht op Mijn VerbouwLening. Je kan het renovatiekrediet dus niet combineren met Mijn VerbouwLening.

Mijn VerbouwLening

Alleen als je in de middelste en laagste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie* valt, kan je Mijn VerbouwLening aanvragen.

Behalve voor bepaalde technieken, moet je woning ouder dan 15 jaar (zie kader). Deze voorwaarden gelden in alle volgende gevallen.

Kocht je na 1 januari 2023 een woning met EPC-label A, B, C of D? Dan heb je recht op Mijn VerbouwLening. Die vraag je online aan of bij Energiehuis Limburg.

Was je al eigenaar van jouw woning vóór 1 januari 2023? Ook dan kom je in aanmerking voor Mijn VerbouwLening. Het EPC-label speelt in dat geval geen rol.

UITZONDERING: Is je woning jonger dan 15 jaar?

Dan kan je Mijn VerbouwLening in volgende gevallen toch aanvragen voor investeringen in zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler of zonnepanelen:

  •  je woning of appartement was vóór 1 januari 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet.
  •  je woning of appartement heeft een omgevingsvergunning ouder dan 5 jaar én voldoet aan de eisen voor Energieprestatie en binnenklimaat (EPB). Je moet je EPB-aangifte wel op tijd indienen.
  Mijn VerbouwLening Vlaams Renovatiekrediet
Aanvraag bij Energiehuis Limburg Kredietgever van hypothecaire lening
Kredietbedrag Max. 60 000 EURO Max. 60 0000, afhankelijk van het EPC-label dat je wilt halen

(zie tabellen renovatiekrediet)

Inkomensgrens Middelste en laagste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie* Neen
Rente 2,75% in 2024

(3% korting op de wettelijke rente. Die is in 2024 5,75%. In 2025 verandert dit)

Hoe energiezuiniger de woning na renovatie is, hoe groter de rentesubsidie. (zie tabellen renovatiekrediet)
Bewijsstukken Offertes Nieuw EPC na de renovaties (binnen 5 jaar)
Dossierkosten Neen Ja
Looptermijn Max. 25 jaar Max. 20 jaar en niet langer dan het hoofdkrediet

* Voor aanvragen vanaf 1 januari 2024 gelden volgende inkomensgrenzen:

  • Alleenstaande: maximaal inkomen van 51 990 euro.
  • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 74 280 euro. Dit bedrag wordt met 4170 euro verhoogd per persoon extra ten laste

Meer informatie vindt u op https://energiehuislimburg.be/lening/