Gemeente Gemeente Kinrooi

Subsidie voor een dorpsfeest

Het gemeentebestuur kan op positief advies van de culturele raad een subsidie voor een dorpsfeest van maximum 1.250 euro toekennen. Dit geld dient dan als ondersteuning voor de huur van tent, wc-wagen, podium, enz … Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dient het dorpsfeest wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden

 • Er moet gewerkt worden rond een thema
 • Het moet een organisatie zijn die ontstaat door samenwerking van verenigingen waarbij het gemeentebestuur enkel instaat voor de basisondersteuning
 • Het moet een organisatie zijn door en voor de verenigingen
 • Alle verenigingen uit het betreffende dorp moeten de mogelijkheid krijgen om mee te doen aan de activiteit
 • De activiteit moet een uitzonderlijk karakter hebben
 • Het gaat om een éénmalige jaarlijkse activiteit per dorpsfeest
 • Het feest moet doorgaan in het centrum van een deelgemeente
 • De benaming van het feest is “dorpsfeest”
 • Niet commercieel (niet enkel vanuit bijvoorbeeld cafés organiseren om winst te maken)
 • De boekhouding moet op vraag voorgelegd worden aan de culturele raad
 • Het betreft een dagactiviteit die reeds in de namiddag moet aanvangen vanaf ongeveer 14u00 tot ten vroegste 18u00
 • Sponsoring is toegestaan
 • De activiteit dient een cultuuraspect te hebben

Hoe aanvragen

Indien u aan de voorwaarden voldoet, kan u een schriftelijke aanvraag voor een gemeentelijke tegemoetkoming voor een dorpsfeest sturen naat het college van burgemeester en schepenen (Breeërsteenweg 146 te 3640 Kinrooi).