Gemeente Gemeente Kinrooi

Gewestplan

Vlaanderen is opgedeeld in een aantal gewestplannen. Zo'n gewestplan bepaalt op vrij grote schaal de bestemming van gebieden. Het opzet van een gewestplan is de ruimte te ordenen: natuurgebieden te vrijwaren van bouwwerken, bedrijven voornamelijk te lokaliseren in industriegebieden en wonen, diensten en handel te concentreren in woongebieden.

Voor onze gemeente is het gewestplan Limburgs Maasland, dit plan werd vastgesteld op 1 september 1980. Het werd nadien twee keer gewijzigd. Voor de juiste bestemming te achterhalen van een stuk grond kan u steeds terecht bij de dienst stedenbouw. 

Het gewestplan kan u ook raadplegen op de website van Geopunt Vlaanderen.