Gemeente Gemeente Kinrooi

Financiële hulpverlening

Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Bij financiële moeilijkheden onderzoekt de maatschappelijk werker of u recht heeft op financiële hulp. Dit onderzoek van de maatschappelijk werker gaat altijd aan iedere vorm van financiële hulpverlening vooraf. Na dit onderzoek beslist het OCMW of u eventueel recht heeft op een van volgende mogelijkheden: het recht op maatschappelijke integratie (leefloon), voorschotten op uitkeringen of andere financiële tussenkomsten.

Het recht op maatschappelijke integratie wordt uitgekeerd op basis van wetgeving die voor alle OCMW's van België van toepassing is. Daarnaast kan elk OCMW zelf beslissen over de aard en het bedrag van andere financiële tussenkomsten, zoals bijvoorbeeld:

  • Dringende steun
  • Tussenkomst in medische kosten (remgeld medicijnen, aankoop van een bril, ...)
  • Tussenkomst in de woonkosten (huurwaarborg, ...)
  • Tussenkomst in de schoolkosten....
  • Andere...