Gemeente Gemeente Kinrooi

Praat mee over de toekomst van onze kerken

Gepubliceerd op  ma 21 jan 2019
De vijf kerken behoren tot het belangrijkste bouwkundig patrimonium in de gemeente Kinrooi. Ieder jaar worden heel wat euro’s uitgegeven om de kerken in orde te houden, ondanks dat er alsmaar minder mensen naartoe gaan. Hoog tijd om eens te bezinnen over de toekomst van deze gebouwen.

De kerken bepalen het uitzicht en de identiteit van onze dorpen. Ze zijn een verbindende factor binnen de gemeenschap. Het zijn gebouwen die gekoesterd moeten worden, maar ze worden steeds minder gebruikt voor erediensten, wat niet bevorderlijk is voor onderhoud en instandhouding. De kerken moeten méér gebruikt worden, maar hoe?

Die mogelijkheden - her- en/of nevenbestemmingen van onze kerken - gaan het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur van Kinrooi onderzoeken in samenwerking met MAP Depot-Architectuur Depot en met alle geïnteresseerde inwoners. Bij deze denkoefening moet er rekening gehouden worden met zoveel mogelijk factoren én is het belangrijk dat de gemeenschap zich kan vinden in de gemaakte keuzes. Alleen op die manier komen we tot een gedragen kerkenbeleidsplan.

Een belangrijke stap in dit proces zijn publieke brainstormmomenten per kerkgemeenschap waar de mening van iedere inwoner telt. U bent van harte welkom in de kerken op nevenstaande data. Rick de Leeuw zal het geheel modereren.

Brainstormavonden
- dinsdag 5 februari om 20u00 in de Sint-Lambertuskerk Geistingen
- dinsdag 12 februari om 20u00 in de Sint-Martinuskerk Kinrooi
- dinsdag 19 februari om 20u00 in de Sint-Servatiuskerk Ophoven
- dinsdag 26 februari om 20u00 in de Sint-Martinuskerk van Kessenich

Iedere brainstormavond start met een korte uitleg over het traject tot het kerkenbeleidsplan, een uiteenzetting over de constructieve opbouw van de kerk en een omgevingsanalyse. Enkele lokale mensen komen aan het woord over hun kerk. Nadien volgt het brainstormmoment.

Met de input van de brainstormavonden gaan het studieteam, de werkgroep kerkenbeleidsplan en de gemeente, aan de slag om de haalbaarheid van de geopperde voorstellen te onderzoeken.

Eind april is een opvolgingsmoment voorzien om de resultaten van dit studiewerk voor te stellen. In de kerk van Molenbeersel is er geen brainstormavond gepland omdat deze kerk in de toekomst als hoofdkerk voor de erediensten zal fungeren.