Gemeente Gemeente Kinrooi

Plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Meer info

De periode van terinzagelegging zal lopen van 19 april 2019  tot en met 18 juni 2019.