Gemeente Gemeente Kinrooi

Plaatsen en exploiteren van grondwaterwinning - Raamdijk 4

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020041163

Publicatiedatum: 30-12-2020

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek de beslissing d.d. 18-11-2020 van de deputatie van provincie Limburg, waarbij een omgevingsvergunning werd verleend onder voorwaarden voor wat betreft het veranderen van een gemengd veeteeltbedrijf, gelegen te  Raamdijk 4, 3640 Kinrooi, kadastraal gekend: afdeling 1, sectie C, percelen 323E4, 340B en 340R.

Deze vergunning omvat verandering van de volgende ingedeelde inrichting of activiteit:

  • Rubriek 53.8.2° Andere grondwaterwinningsputten waarvan opgepompt tot. Debiet van 23.017,66m³ per jaar. Vergund: grondwaterwinning op een diepte van 12 meter met een maximaal opgepompt debiet van 50m³/dag en 16.200m³/jaar. Verandering: nieuwe grondwaterwinning op een diepte van 372m met een max. opgepompt debiet van 65m³/dag en 23.017,66m³/jaar ter vervanging van de put van 12m diepte. Totaal na verandering: grondwaterwinning op een diepte van 372m met een max. opgepompt debiet van 65m³/dag en 23.017,66m³/jaar.

De vergunning wordt verleend voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten voor een termijn die eindigt op 2032-03-15.