Gemeente Gemeente Kinrooi

Wendy Bekkers

Extra info

Financieel directeur

Naast de algemeen directeur heeft ieder gemeentebestuur en OCMW ook nog een financieel directeur (vroeger financieel beheerder en voorheen ontvanger genaamd) in dienst. Deze is persoonlijk verantwoordelijk voor het innen van de ontvangsten van het gemeentebestuur en van het OCMW en het betalen van de uitgaven in opdracht van het schepencollege en het vast bureau. Om deze verrichtingen te kunnen doen, wordt jaarlijks een financiële prognose oftewel een budget opgemaakt. Het jaar daarna wordt de rekening gemaakt en kan men nagaan in hoeverre dit nageleefd werd. Deze taak wordt uitgevoerd door Wendy Bekkers. Zij is financieel directeur van zowel de gemeente als het OCMW.