Gemeente Gemeente Kinrooi

Personeel OCMW

page-persons-function-title

 • Marijke Clerx

  Algemeen directeur

  De algemeen directeur staat, als hoofd van het gemeentepersoneel, in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten (gemeente & ocmw) en voor de dagelijkse leiding van het personeel. Ze woont de vergaderingen van het schepencollege, van de gemeenteraad, van het vast bureau en van de raad voor maatschappelijk welzijn bij en zorgt voor het verslag - de notulen - van deze zittingen. Ze adviseert deze organen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De algemeen directeur staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.

  Adres
  Breeërsteenweg 146
  3640 Kinrooi
  tel.
  089 70 03 00
  E-mail
  marijke.clerx@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje